art

Virtual reality moet empathie voor vluchtelingen vergroten - Hogeschool van Amsterdam

http://www.hva.nl/over-de-hva/nieuws-en-agenda/hva-nieuws/content/2015/12/vr-ervaring-moet-empathie-vluchtelingen-vergroten.html

"Een nieuwe interactieve installatie maakt het mogelijk om een reis van een vluchteling in virtual reality te ervaren. De speler zit in een nagebouwde vrachtwagen, met een masker en VR-bril op, waardoor alle zintuigen worden aangesproken: beeld, geluid, tast en reuk. Promovendus Martijn Kors, verbonden aan zowel het HvA-lectoraat Play & Civic Media als de TU Eindhoven, ontwikkelde deze VR-ervaring samen met student Cas Ketel.

 

Martijn Kors onderzoekt of en hoe games empathie kunnen opwekken, met in dit project speciaal de aandacht voor het perspectief vanuit de vluchteling. Kors is als onderzoeker verbonden aan het HvA-lectoraat Play & Civic Media van lector Ben Schouten. Anderhalf jaar geleden besloot het lectoraat om een samenwerking aan te gaan met Amnesty International (met een pilotproject bij het HvA Medialab), om een jongere doelgroep via games te interesseren voor vraagstukken rondom mensenrechten. De centrale vraag: hoe kunnen we games gebruiken als middel om mensen zich te laten verplaatsen in een ander, en meer te interesseren voor een sociaal vraagstuk?

 

REIS IN LAADRUIMTE

In de VR-ervaring ‘A breathtaking journey’ neemt de speler plaats in een nagebouwde vrachtwagen, waarna hij onderdeel wordt van een persoonlijk verhaal van een anoniem persoon. Allereerst ziet en hoort de speler via de VR-bril ‘een droomscenario’: een flashback van het land in oorlog dat hij of zij is ontvlucht. De speler begrijpt dat zijn broer is meegenomen, en dat hij eerder een mislukte vluchtpoging heeft ondernomen via zee, waardoor het laatste geld op is. Vervolgens wordt de speler ‘wakker’ achterin een vrachtwagen. Hier begint de ‘immersie’: de speler kan zijn hoofd draaien en rondkijken. Hij voelt de truck rijden en schudden, en ruikt de geur die de mandarijnenkisten rondom hem verspreiden. Bij een grenscontrole gaan de deuren open. De speler moet zijn adem inhouden omdat er met warmtemeters wordt gecontroleerd. Het spel blijft de ademhaling continu meten. Wat daarna gebeurt, hangt af van de keuze die de speler maakt."

 

EMPATHIE GEMETEN

De VR- toepassing met geur en tast is relatief nieuw. Heeft meer embodiment ook meer impact op de empathie van de spelers? Dat onderzoekt Kors met zijn team. Omdat het onderzoek nog loopt, kan nu nog niet worden beschreven hoe dit gemeten wordt.

Het doel is om een groter publiek meer te interesseren voor het onderwerp. Maar trekt de installatie niet vooral mensen die zich al goed hier al betrokken bij voelen bij deze problematiek? Kors: ‘De VR-ervaring trekt inderdaad al mensen die bijvoorbeeld een interesse hebben in virtual reality, of die zich al betrokken voelen bij het onderwerp. Maar op evenementen kunnen we wel mensen lokken met uiteenlopende meningen over dit thema. Het werkt in dat geval goed dat de installatie een novelty factor heeft waardoor we een breder publiek nieuwsgierig kunnen maken, ongeacht hun mening over het onderwerp.’"

Art: An Occupation With Promise for Developing Empathy

Author: Suzanne M. Peloquin

PDF

Abstract

Empathy is central to the interactions of occupational therapists who value personal dignity. Persons from various sectors of the behavioral sciences and the medical humanities have proposed that engagement with the arts can develop empathy, an assumption that prompted this inquiry. The observations of artists and art philosophers suggest that the assumption that art may develop empathy is grounded in the kindred natures of the two practices and in the actions that occur when a person engages with a work of art. The assumption that art may develop empathy is grounded in the kinship of the actions common to both practices: response, emotion, and connection. Artists and art philosophers’ observations of human practices have uncovered three rules of art that may dispose one toward empathy: reliance on bodily senses, use of metaphor, and occupation by virtual worlds. Analysis of art’s potential suggests that a person who would derive empathy from art must (a) use the senses to grasp feeling, (b) stretch the imagination to see a new perspective, and (c) invite an occupation that enhances understanding. Persons who hope to develop empathy must pursue an experience that evokes the fellow feeling that inspires it. Art can offer this experience.

Blanton Museum teaching empathy

http://blantonmuseum.org/elearning/aac/teacher/empathy/empathy_objectives.html

 

The technology of the atomic bomb had a significant and tragic impact on history during and following World War II. In this lesson students learn about the atomic bomb and about some of the victims of this technology through close observation and discussion of Ben Shahn's From That Day On. Students develop a sense of empathy towards the survivors of atomic bombings and translate their reactions into poems.